Jak funguje fotovoltaika a kdy se vyplatí?

Nebudeme vás unavovat teoriemi z fyziky, od toho je internet. Podíváme se na to prakticky.

Fotovoltaika na klíč. Přes 400 realizací.

FVE na střeše

Na střešní krytině vašeho objektu (ať již šikmé či rovné střeše) jsou na konstrukci z nerezu a hliníku nainstalovány fotovoltaické panely, které se mezi sebou spojují do série. Napětí jednotlivých panelů se tedy sčítá. Vezmeme-li v úvahu, že napětí 1 panelu je nejčastěji kolem 37 V a spojíme dohromady např. 10 panelů, je napětí mezi konci této smyčky, mezi plusovým a mínusovým pólem 370 V stejnosměrných. Je tedy potřeba, aby manipulaci prováděla osoba s příslušným odborným elektrotechnickým vzděláním, praxí a oprávněním, aby nedošlo k úrazu. Rozhodně nezkoušejte namontovat fotovoltaiku svépomocí.

Zapojení do sítě

Od panelů vedou solární vodiče do střídače, měniče napětí – je nutné ze stejnosměrného proudu vyrobit střídavý – který se umisťuje nejčastěji v technické místnosti, garáži nebo ve sklepě. Ideální je umístění v blízkosti domovního rozvaděče, z důvodu připojení do elektroinstalace objektu.

Požadavkem distributora je možnost odpojit elektrárnu na dálku – prostřednictvím HDO v elektroměrovém rozvaděči.

Možnost odpojení na dálku

Možnost odpojení se realizuje prostřednictvím ovládacího vodiče, který je veden mezi elektroměrovým rozvaděčem a stykačem, který ovládá např. bojler, tepelné čerpadlo. Pokud tento vodič k dispozici není nebo by bylo technicky nemožné jej instalovat, je možné použít dálkově ovládané relé mezi elektroměrovým rozvaděčem a stykačem v rozvaděči FVE. V tomto rozvaděči jsou umístěny SS jističe pro možnost odpojení panelů a přepěťové ochrany, které chrání střídač před přepětím, které může vzniknout na kovové konstrukci panelů v důsledku atmosférických vlivů, např. při bouřce.

Využití energie

Ze střídače je již střídavý proud veden do instalace objektu, v případě použití regulace přímo do určených spotřebičů.

Nevyužitá, nespotřebovaná energie odtéká do sítě distributora – zdarma. Pakliže byste chtěli, aby distributor od vás elektřinu vykoupil, museli byste zažádat na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ) o tzv. Licenci k výrobě elektřiny, čímž dostanete přiděleno IČ a ve vztahu ke státu se stáváte klasickým podnikatelem.

Pokud je správně zvolena velikost FVE, přetoků je málo a žádost o licenci se nevyplatí – výkupní ceny jsou velmi nízké. Z pohledu zákona při realizaci mikrozdroje, tedy FVE do 10 KW, si licenci na prodej elektřiny zřizovat nemusíte.

Kdy se FVE vyplatí?

Pokud je fotovoltaická elektrárna správně dimenzována, lze říci, že se vyplatí na každém objektu a svému majiteli přinese každoročně nemalou úsporu. Ideální je mít možnost si spotřebovat co nejvíce z energie, kterou vaše elektrárna vyrobí.

Vybereme to nejvhodnější řešení.

Oblíbené články na našich stránkách

Baterie u fotovoltaiky

Kdy se vyplatí využití baterií a jaké je v současnosti optimální řešení?

Přečíst článek >

FVE svépomocí - pozor na to!

Vyhněte se problémům a nechejte montáž na odbornících.

Přečíst článek >

Střešní krytiny a montáž

Na jakou střechu se dá fotovoltaika na montovat a jak montáž probíhá?

Přečíst článek >