GDPR:
Ochrana osobních údajů

Při nakládání s vašimi osobními údaji se řídíme právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti MISTRALL WEST s.r.o., IČO: 01491261, se sídlem Na kovářské stráni 895/8, 326 00, Plzeň, zastoupenou panem Petrem Krauzem a panem Zdeňkem Peteříkem, vedené u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 28500, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek uvedených na této stránce.

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje nezbytné k poptávce a následné realizaci zakázky – jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Další nepřímé údaje – IP adresu, soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek), informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek.

V jakých případech není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů

Bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v těchto případech:

• Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu.
• Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
• Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

V jakých případech není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů

Údaje nezbytné k poptávce a následné realizaci zakázky – jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Další nepřímé údaje – IP adresu, soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek), informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek.

Za jakým účelem osobní údaje uchováváme a jak dlouho

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, to znamená k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách.

Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně. Pokud si nepřejete abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali, můžete tuto možnost odvolat na e-mailu info@klimawest.cz.

Jak jsou vaše údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem).

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Wedos Internet a.s. IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou B/1886 od 21. 12. 2009.

Kdo všechno má k údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

• účetní
• správce webových stránek

Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

• Požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme.
• Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
• Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
• Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
• Požadovat přenesení údajů.
• Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies – co to je?

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svojí činnost tzv. cookies.
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinili uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.

Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Funkční cookies – nezbytné cookies, které pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Analytické cookies – statistické cookies nám pomáhají porozumět, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.

• Google Analytics

Preferenční cookies – preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Marketingové cookies – marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partnerů. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklamy využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

• Google (AdWords)
• Sklik

Jak můžu Cookies zneaktivnit nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

• Chrome: support.google.com
• Opera: help.opera.com
• Firefox: support.mozilla.org
• Safari: support.apple.com
• MSIE: windows.microsoft.com

Průběžně můžeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace této stránky byla provedena: 4. 10. 2018