Bateriové systémy FVE – jak je to s baterií pro fotovoltaiku?

Při instalaci bateriového systému jsou propojeny fotovoltaické panely na střeše s hybridním střídačem, který kromě přeměny napětí ze stejnosměrného na střídavé, též zabezpečuje napájení bateriového systému. Baterie musejí být umístěny co nejblíže střídači – budou stát na zemi pod střídačem v tzv. bateriovém boxu.

A jak je to dál?

Fotovoltaika na klíč. Přes 400 realizací.

Výhody použití baterií

Nespornou předností tohoto systému je téměř bezezbytkové využití vyrobené elektřiny. Při nadvýrobě elektřiny během dne nevzniká přetok do sítě, ale ukládá se právě v těchto bateriích, ze kterých se energie odčerpává pro provoz domácnosti například večer, kdy sluníčkou nesvítí nebo už v podvečer nemá takovou sílu.

Výhodou využití bateriového systému je také možnost v případě přerušení dodávky elektřiny ze strany distribuční společnosti využít tzv. Backup, kdy je možné po dobu tohoto výpadku napojit energii z baterií na některé důležitém spotřebiče v domácnosti – např. osvětlení nebo lednici s mrazákem.

Nevýhoda baterií u FVE

Proti instalaci tohoto systému však mluví vyšší cena, která návratnost fotovoltaické elektrárny i přes nesporné benefity, značně prodlužuje.

Aktuálně nejlepší řešení

Tím nejekonomičtějším a za nás nejvhodnějším řešením je v současné době správné dimenzování velikosti FVE a prostřednictvím regulace nasměrovat elektřinu tam, kde ji z velké části jsme schopni spotřebovat. Jako regulátor se využívá tzv. wattrouter, který pomocí svého měřícího modulu zjistí v reálném čase, zda elektřina z FVE je spotřebovávána v místě spotřeby, nebo vzniká přetok do sítě. Pokud by vyrobené elektřiny bylo více, umí ji nasměrovat do vhodného spotřebiče, nejčastěji je to bojler pro ohřev teplé užitkové vody nebo vody v bazénu.

V nejbližších letech se cena za technologii s použitím baterií pravděpodobně sníží, bude možné získat ještě vyšší dotace nebo vzroste cena běžně dostupné elektřiny natolik, že se ukládání lokálně vyrobené elektřiny vrátí rychleji.

Vybereme to nejvhodnější řešení.

Oblíbené články na našich stránkách

Střechny, krytina a montář FVE

Na jakou střešní krytinu a typ střechy lze fotovoltaickou elektrárnu instalovat?

Přečíst článek >

FVE svépomocí

Proč nerealizovat fotovolatiku vlastními silami a nechat to radši na profících?

Přečíst článek >

Jak funguje FVE a kdy se vyplatí?

Jak funguje fotovoltaická elektrárna a kdy se vám její instalace vyplatí?

Přečíst článek >