Na jakou krytinu se dá FVE namontovat a jak montáž probíhá

Obecně lze říci, že FVE se dá namontovat na jakoukoliv střešní krytinu a to jak na sedlové/valbové, tak i na rovné střechy.

Fotovoltaika na klíč. Přes 400 realizací.

Montáž na klasickou krytinu

Pokud je na střeše betonová či pálená krytina, taška se vysune a do krokve se nerezovými vruty přichytí speciálně výškově stavitelný hák. Tyto háky se namontují v souvislé řadě, následně se k nim přichytí nerezovými šrouby hliníkové profily (tyče), na které se panely pokládají a přichytávají speciálními Z a U profily.

Montáž na plechové střechy

V případě plechových střech a na střechách s kanadským šindelem se pro uchycení používají tzv. kombi šrouby. Tyto šrouby mají na jednom konci vrut a z druhé strany je metrický závit. Do střechy se udělá otvor a zavrtá se kombi šroub. Na šroubu je v místě prostupu navlečena guma zamezující vniknutí vody do prostoru mezi šroubem a krytinou. Tato guma je navíc pojištěna matkou, která je dotažena další matkou ze shora šroubu, kde již je metrický závit. Na metrický závit se pak přichytí hliníková destička s otvorem pro šroub, ke kterému se standardním způsobem přichytí hliníkové profily.

Invazivní montáž, kdy je potřeba narušit souvislou vrstvu materiálu, s sebou nese jistá rizika. Před montáží tedy musíme znát přesné souvrství střechy pod krytinou. Je potřeba, aby se měl šroub o co opřít – pokud pod krytinou bude rovnou několik centimetrů extrudovaného polystyrenu, konstrukce se rozhodně neudrží.

Montáž FVE na ploché střechy

Na rovných střechách se využívají konstrukce, které se obvykle zatěžují betonovými prvky. Důležité je, aby nemohl vítr panely nadzvednout. Je také potřeba uvažovat nad statikou ploché střechy – aby střecha zvýšené zatížení zvládla nejen s panely a betonovým jištěním, ale také případným sněhem nebo obsluhou/servisem střechy.

Rozmístění panelů na střeše

Se zákazníkem se vždy dohodneme na rozmístění panelů na střeše tak, aby celek vypadal esteticky co možná nejlépe. Montáž panelů na střechu je zpravidla realizována v jednom dni – ať už s pomocí žebříků nebo plošiny. Zároveň jsou přivedeny solární kabely k místu, kde bude umístěn střídač. Následně elektrikář provede napojení do instalace objektu.

Veškeré administrativní záležitosti jsou vyřizovány průběžně, je nutné respektovat lhůty pro vyřízení jednotlivých institucí. Zhruba 1 měsíc se distributor vyjadřuje ke způsobu připojení FVE, poté se může elektrárna nainstalovat, zároveň v součinnosti se zákazníkem provádíme úkony nutné k získání dotace z programu Zelená úsporám.

Vybereme to nejvhodnější řešení.

Oblíbené články na našich stránkách

Baterie u fotovoltaiky

Kdy se vyplatí využití baterií a jaké je v současnosti optimální řešení?

Přečíst článek >

FVE svépomocí - pozor na to!

Vyhněte se problémům a nechejte montáž na odbornících.

Přečíst článek >

Jak funguje FVE a kdy se vyplatí?

Jak funguje fotovoltaická elektrárna a kdy se vám její instalace vyplatí?

Přečíst článek >