Umístění klimatizace při montáži

Umístění vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku obvykle umisťujeme v místnosti pod strop – tak, aby její horní hrana byla přibližně 10 cm pod stropem. Potrubí, které je vedeno mezi vnitřní a venkovní jednotkou, je možné umístit do lišty, do podhledů (v případě rekonstrukce), nebo do nosné stěny či příčky (u novostaveb nebo s nutností stavebních úprav).

Při plánování umístění vnitřní jednotky klimatizace musíte vzít v úvahu:

  • dostatek prostoru kolem jednotky,
  • by kolem ní mohl proudit vzduch,
  • stěna jednotku bez problémů unesla,
  • na vnitřní jednotku zbytečně nesvítilo Slunce.

Ať už bude vnitřní jednotka umístěna kdekoli, je nutné vyřešit odtok kondenzátu – vody, vznikající při chlazení. Odvedení kondenzátu je možné k venkovní jednotce nebo do odpadu.

Vybereme to nejvhodnější řešení.

Pozor na účinnost a hluk

Venkovní jednotku umisťujeme u našich zákazníků zpravidla na obvodovou zeď na konzole. V případě bytových domů je možné venkovní jednotku umístit na balkon na gumové patky, které přispívají ke snížení hlučnosti a přenášených vibrací.

Při umisťování na balkon nenarušuje jednotka vzhled budovy a nepotřebujete povolení od vlastníků ostatních bytových jednotek.

Pro umístění venkovní jednotky platí několik pravidel:

  • kolem jednotky musí být dostatek prostoru pro proudění vzduchu,
  • jednotka by neměla být vystavena silnému větru, silným dešťům nebo přímému Slunci (jižní strana),
  • vnější jednotka se svým (nízkým) hlukem nesmí obtěžovat okolí,
  • stěna musí jednotku bez problémů unést.
Na fasádě domu dnes již nepůsobí klimatizační jednotka rušivým dojmem. Nyní může být součástí i vašeho domu.

Maximální převýšení mezi jednotkami

Mezi vnější jednotkou a vnitřní jednotkou (či jednotkami) by nemělo být moc velké převýšení z důvodu plynulého oběhu chladiva a optimálnímu rozložení tlaku na čerpadla. V případě chladících výkonů do 4 kW doporučujeme převýšení maximálně 4 metry, u silnějších jednotek to může být přibližně dvojnásobek.

Maximální délka potrubí mezi jednotkami

Stejně jako u maximálního převýšení, omezení platí i pro délku potrubí. Méně výkonné jednotky si s dlouhým potrubím poradí s obtížemi.

  • do 4 kW výkonu cca 10 metrů
  • nad 4 kW asi 14-16 metrů

Podmínky připojení klimatizační soustavy

Vnitřní s vnější jednotkou jsou propojeny dvěma izolovanými měděnými trubkami a komunikačním kabelem. Venkovní jednotku je pak třeba zapojit do zdroje elektřiny, na což při běžné instalaci stačí obyčejná zásuvka. Z vnitřní jednotky je pak nutné zajistit odvod kondenzátu.

Montáže s pomocí odborníků

Instalaci klimatizačního systému by měla provádět vždy kvalifikovaná firma s proškoleným personálem. Kromě mnoha rizik (špatné naplnění chladivem, chybné zapojení kabeláže, spojení potrubí, dimenzování výkonu) vám s velkou pravděpodobností při samoinstalaci nebude platit záruka.

Cena montáže klimatizace od Klimawest zahrnuje kromě samotných jednotek a práce také kompletní instalační materiál, dopravu a zaškolení.

Další články

Split vs multisplit

Zvolte správný systém klimatizace podle vašich potřeb na první pokus.

Přečíst článek >

Topení klimatizací

Ušetřete při přitápení a zajistěte si komfortní rychlý ohřev vzduchu.

Přečíst článek >

Cena klimatizace a provozu

Kolik výkonu by měla jednotka mít a co ovlivňuje cenu?

Přečíst článek >